Tarieven

Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden door nagenoeg alle zorgverzekeraars de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed.
Deze vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico.
Een verwijsbriefje van de huisarts is niet noodzakelijk.

  • Intake gesprek € 65.-
  • Natuurgeneeskundig consult volwassenen 1 uur € 57.00
  • Natuurgeneeskundig consult volwassenen 1,5 uur € 85.-
  • Natuurgeneeskundig consult kinderen (t/m 10 Jaar) € 50.00
  • Trajectkaart volwassenen 5 behandelingen € 267.50

Deel-behandelingen mogelijk, tijd en tarief in overleg.

Voorwaarden:

Bij verhindering dient cliënt minimaal 48 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, anders ben ik helaas genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.
Bij niet verschijnen op de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Cliënt ontvangt na afloop van de behandeling een factuur.
Betaling : binnen 14 dagen op bankrekening van Mayke Hendriks.
Bij niet tijdige betaling binnen de termijn van 14 dagen wordt er € 15.- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Mayke Hendriks. Zij kan tegenover cliënt niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit behandelingen en adviezen voortvloeien.

Maak een afspraak